Kalendarium

Piątek, 2018-06-22

Imieniny: Pauliny, Sabiny

Statystyki

 • Odwiedziny: 196711
 • Do końca roku: 192 dni
 • Do wakacji: 0
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

.......................................................................

Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych znajdują się z zakładce "Aktualności".

.......................................................................

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego warto zapoznać się z następującymi dokumentami dostępnymi na stronie:

  1. Zasady rekrutacji;

  2. Kryteria tzw. „ustawowe” tj. kryteria przyjęć do przedszkoli na pierwszym etapie rekrutacji wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) wraz z listą dokumentów je potwierdzających;

  3. Uchwała Nr XLVII/700/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa;

  4. Kryteria gminne wraz z listą dokumentów je potwierdzających;

  5. Harmonogram naboru.

 2. Rodzic zgłasza kandydaturę na stronie www.nysa.przedszkola.vnabor.pl .W kolejnych krokach formularza rodzic wypełnia elektroniczny wniosek rekrutacyjny podając niezbędne dane dziecka i rodziców oraz wskazując kryteria przyjęć, z których korzysta przy rekrutacji. Należy to wykonać w terminie: 1 marca 2018 r. – 16 marca 2018 r.
  W ostatnim kroku należy odczytać i zapisać login do systemu oraz ustalić hasło dostępowe.
  Login i hasło będzie służyć w całym procesie rekrutacji – warto je zapamiętać!

 3. Wypełniony wniosek rodzic drukuje z systemu, podpisuje własnoręcznie i zanosi do przedszkola, które wskazał jako pierwsze („pierwszego wyboru”) wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria przyjęć. Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 16 marca 2018 r. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w przedszkolu, dziecko (kandydat) nie bierze udziału w rekrutacji!

 4. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek elektroniczny, ale nie ma możliwości jego wydrukowania, zgłasza się do przedszkola pierwszego wyboru z kompletem dokumentów potwierdzających kryteria przyjęć. Wniosek zostanie wydrukowany przez pracowników przedszkola i po podpisaniu przez rodzica przyjęty.

 5. W szczególnych przypadkach, jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, zgłasza się do przedszkola pierwszego wyboru z kompletem dokumentów potwierdzających kryteria przyjęć. Przedszkole umożliwi wypełnienie elektronicznego wniosku i wydrukowanie go. Wydrukowany wniosek musi być przed złożeniem podpisany przez rodzica.

 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 7. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

 8. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 27 marca 2018 r. zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w terminie 28.03.2018 r. – 30.03.2018 r. Brak pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia w wyznaczonym terminie oznacza, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola / oddziału przedszkolnego.

 10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia i podaje w dniu
  3 kwietnia 2018 r. do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do przedszkola. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 11. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 12. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola wypełniają druk „Dane do umowy”, w którym podają dane niezbędne do sporządzenia umowy regulującej kwestie finansowe związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola. Druk (do pobrania na stronie) należy wypełnić w formie papierowej i złożyć w przedszkolu do 31maja 2018 r..

 13. W przypadku postępowania uzupełniającego na miejsca wolne po przeprowadzeniu rekrutacji, kroki podane w punktach 1 – 12 stosuje się odpowiednio. Terminy w postępowaniu uzupełniającym podane są w harmonogramie rekrutacji.

 

.......................................................................

DrodzyRodzice!

 

W czerwcu czekają na Wasze pociechy:

 • 4 (poniedziałek) Dzień Dziecka - taeatrzyk "Wróbelek Elemelek", piknik na trawie, pieczone kiełbaski, tańce i zabawy
 • 8 (piątek) Festyn Rodzinny - start godz. 15:00
 • Dzień Mamy i Taty gr. I "Krasnoludki - 06.06. 2018 r., gr. II "Misie" 05.06.2018 r., gr. III "Słoneczka" 12.06.2018 r.
 • 20 (środa) wycieczka autokarowa do Przysieczy

 

.......................................................................

 

 

DOBRE RADY DLA RODZICÓW NOWOPRZYJĘTYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 

DRODZY RODZICE:
Żegnajcie się z dzieckiem krótko (uśmiech, buziak, pa pa) ponieważ wszelkiego rodzaju obietnice i zapewnienia stają się dla dziecka męczące i drażliwe.
• Starajcie się nie wchodzić z dzieckiem do sali – oszczędzicie smutku i żalu innym dzieciom (tym, które zostały już pod opieką nauczycielek).
• Nie ulegajcie emocjom - patrząc na rozpacz dziecka pamiętajcie, że Przedszkole jest mu potrzebne, gdy się z nim oswoi, na pewno je polubi.
• Bądźcie spokojni i stanowczy – to doda pewności dziecku i pozwoli mu łatwiej oswoić się z nową sytuacją.
• Wyjaśnijcie dziecku, że pod Waszą nieobecność może korzystać z pomocy wychowawczyni lub pomocy nauczyciela.
  Z każdym problemem może przyjść do nauczycielki, szczególnie, gdy ma potrzebę fizjologiczną, gdy płacze i tęskni za domem.

• Czas odpoczynku, to chwila wytchnienia, naturalnego wzrostu, zebranie sił do dalszej aktywności w ciągu dnia. Jeśli Wasze dziecko nie śpi w ciągu dnia, może słuchać bajek lub muzyki relaksacyjnej podczas popołudniowego odpoczynku.
• Jeśli rozstanie z mamą jest dla maluszka bardzo bolesne, do przedszkola powinien przyprowadzać go tato, przynajmniej przez pierwsze dni.
• Kontrolujcie to, co mówiscie w obecności dziecka o jego pobycie w przedszkolu – pamiętajcie, że dziecko słyszy i żywo reaguje na Wasze słowa. 

 

• Witajcie dziecko z uśmiechem, gdy je odbieracie i cieszcie się razem z nim, gdy następnego dnia idzie do przedszkola.

 

.......................................................................

 

 

 Drodzy Rodzice w roku szkolnym 2017/2018 wprowadzamy w naszym przedszkolu innowację programowo-metodyczną
"Budowanie środowiska dwujęzycznego wspierającego efektywną naukę języka angielskiego w przedszkolu".
Innowacja będzie realizowana równolegle z projektem "Z językiem angielskim przez świat już od najmłodszych lat"
w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego przy współudziale Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.